La nostra escola

El nostre centre

Notícies i novetats

Projecte educatiu

Activitats

Com que som de naturalesa inquieta, en els últims anys no hem deixat d'experimentar amb models i propostes educatives noves. Sempre amb la idea de millorar l'experiència escolar del nostre alumnat.

Això ens ha donat a conèixer a la resta d'escoles i sobretot i més important obrir el nostre centre al barri

Ara ... volem que tu formis part d'aquest projecte compartit