MENJADOR

El Restaurant Ca'n Arabí ens du el catering del menjador cada dia.

Preus servei de menjador:

Dies fixos: 4 dies o més: 5,10 €

Dies esporàdics: 3 dies o menys: 5,60 €

Menú del mes

22 06 C Escolar CAN ARABI GENERAL I ESPECIALS.pdf