Beques

Des d'aquí podràs accedir a les diferents convocatòries obertes pares les diferents etapes educatives.

BEQUES DEL MINISTERI D'EDUCACIÓ

El centre a tramitat un total de 14 beques per alumnat amb necessitat específica i suport educatiu.