Escola Matinera

Servei oferit per l'escola per aquelles famílies que han de deixar els infants abans de l'horari lectiu

HORARI:

El servei començarà a les 7:30 a 9:00 h sempre que  a les 7:30 hi hagi almanco 3 infants. 

En cas contrari començaria a les 8:00 h

FULL D'INSCRIPCIÓ

Sol·licitud Escola Matinera.pdf