Escola Matinera

Servei oferit per l'escola per aquelles famílies que han de deixar els infants abans de l'horari lectiu

HORARI:

El servei començaa les 8:00 hores