Escola matinera

L'escola matinera ofereix aquest servei a partir de les 7:30/8:00 hores.

Si qualque família està interessada, s'ha de fer la inscripció a Direcció i emplenar la sol·licitud.