Projectes

Projecte Leeduca

1. TÍTOL: Model de resposta a la intervenció (RTI) en lectura (EI i 1r EP). Projecte LEEDUCA (PROA+)

2. CENTRE EDUCATIU: CEIP Alexandre Rosselló

3. BREU DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:

Aquest projecte va destinat a l’alumnat d’infantil i 1r de primària. Té com a principal objectiu proporcionar a tot l’alumnat les millors oportunitats per tenir èxit a l'escola, treballant l’àrea de lectoescriptura amb activitats explicites i sistemàticament de consciencia fonològica, vocabulari, comprensió i fluïdesa. A més permet identificar als infants que estan en risc d'obtenir resultats acadèmics per sota del que s'esperava, fent un seguiment del seu progrés d'aprenentatge per anar ajustant la intervenció.

4. GRAU DE SATISFACCIÓ DE LA COMUNITAT

Tant el professorat com l’alumnat està molt satisfet amb aquest programa. El professorat té una eina

basada en evidència científica ben programada i temporalitzada que permet treballar de forma explicita i sistemàtica aspectes fonamentals de l’aprenentatge de la lectura i escriptura.

L’alumnat està molt engrescat ja que les activitats tenen la mateixa organització i  metodologia. Les activitats es realitzen diàriament, fet que dona seguretat i estructuració als aprenentatges.

5. POSSIBILITATS DE GENERALITZACIÓ:

Curs 22/23:

- Implementar el programa LEEDUCA a 4t i 5è EI.

- Incloure el programa als documents de centre: MEMÔRIA, PLA LECTOR.

- Donar a conèixer el programa a les famílies a través de la plana web. 

Curs 23/24:

- Implementar el programa LEEDUCA a EI.

- Incloure el programa als documents de centre: Concrecions Curriculars, PEC.

- Donar a conèixer el programa a les famílies i implicar-les: reunió famílies a principi de curs i participació als grups interactius.

QUIN PATI VOLEM

Projecte

QUIN PATI VOLEM.pdf

zones de joc

ZONES PATI.pdf

PROJECTE "VALORS DE FUTUR"

LES EMOCIONS

Aquest curs treballam les emocions amb el nostre "Arbre de les emocions" i amb tallers a totes les classes.

Estem convençuts que treballar les emocions és molt important per els nostres infants.