Instal·lacions

Encara que som un centre petit, disposam de molts d'espais per oferir un servei de qualitat

Aules

Cada aula esta organitzada per racons de feina...amb pantalles PDI

Psico i gimnàs

Tracta de desenvolupar, perfeccionar i reeducar els aspectes motors, cognitius i afectius de l'infant.

Aula TIC

El nostre centre aposta decididament per la implantació de les tecnologies de la informació i aquest curs hem introduït  els Chromebooks a quart i cinquè de primària i Snappet i sisè.

Biblioteca

La nostra biblioteca  està organitzada per temàtiques i nivells 

Aules de suport

A l'aula de suport desdoblam els cursos per poder arribar a totes les dificultats del nostre alumnat.

Aula d'AL

A l'aula de Logopèdia, l'alumnat amb dificultats de la parla treballem activitats i rutines per millorar les seves dificultats

Aula polivalent

Aula destinada a fer classes de suport, plàstica i desdoblaments de primer.

Menjador

El menjador escolar és un altre espai educatiu en el que, a més d'oferir el dinar als infants, se cuida les bones formes i el bon comportament.

Aula de música

A l'aula de música experimentam amb cos i el ritme d'una manera lúdica gaudint en tot moment.

Hort escolar

L'hort escolar és un recurs educatiu fantàstic per conscienciar l'alumnat dels bons hàbits alimentaris i de la seva repercussió en l'entorn.

Aula Mindfulness