Espai amb famílies: Plegats

Espai de joc i aprenentatge conjunt entre famílies i grups classe de l'escola. 


El projecte es crea a través de la Xarxa del Nou Llevant on es promou la integració de les famílies dintre de l'escola i hi participa Fundació Patronat Obrer, Serveis Socials de Llevant Sud, i el Servei d'Orientació.


Consta de tres parts: Racons a l'aula, espai de joc lúdic famílies amb infants  i rotllana per a les inquietuts de les famílies.