Reunió de famílies

GENERAL: A principi de setembre. 

SEGUIMENT : Alumne, familia i tutor/a.

     - Primera: Final de gener (22 a 26 de gener)

FINAL: Alumne, familia i tutor/a.

      - Final de juny (25 de juny)