Atenció a les Famílies

Espai destinat a informació rellevant per als familiars dels alumnes de l'escola

Tasca educativa

Cooperació de les famílies

Participació de les famílies

Tots els membres de la comunitat escolar són subjectes de la tasca educativa i s'han de comprometre activa i solidàriament amb ella, amb la seva organització, les seves normes de convivència, els seus fins ... 

... el centre compta amb els mecanismes d'informació i de comunicació necessaris perquè l'alumnat i les seves famílies col·laborin en els temes educatius que els afecten directament i indirectament. 

L'equip directiu i el professorat faciliten la cooperació de les famílies creant un ambient de coordialitat i respecte que afavoreix les relacions i l'intercanvi de coneixements.

D'aquesta manera hem establert un vincle entre mares i pares, professorat i l'alumnat sobre un mateix projecte educatiu.

El marc de participació de les famílies abarca tots els els aspectes de la vida escolar .

Secretaría

Activitats

Complementàries 

Les nostres activitats complementàries apunten a l'enriquiment de l'currículum amb la intenció de millorar les competències del nostre alumnat. 

Extraescolars

L'escola enriqueix les diferents àrees de coneixement amb un complet i variat programa  d'activitats extraescolars.