L'educació és l'arma més poderosa per canviar es món.

Nelson Mandela