MENJADOR

Durant l'Escenari B, el servei de menjador no funcionarà per no poder complir a les mesures mínimes exigides per la Conselleria de Salut