Cafè amb Famílies

Espai destinat a informació rellevant per als familiars dels alumnes de l'escola