PERSONAL NO DOCENT

El personal no docent és un dels pilars fonamentals dins el centre, ja que s'encarreguen de que les insta·lacions puguin dur un bon funcionament i que estiguin amb un nivell d'higiene incomiable. Una tasca que moltes vegades la gent no aprecia, però que el CEIP Alexandre Rosselló valora moltíssim.