EOEP

Per contribuir a la millora de la qualitat de l'ensenyança, L'EOEP realitza una avaluació psicopedagògica de l’alumnat d’infantil i primària per determinar si presenten necessitats educatives especials o altes capacitats intel·lectuals a fi de recomanar recursos personals extraordinaris i o materials i/o per adaptar significativament el currículum.