EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Etapa de 6 a 12 anys

Actualment el nostre centre té a la seva disposició una línia per curs i del cicle de primària acollim alumnes de primer a sisè. Dins cada grup classe hi ha una mitjana de 25 alumnes. La major part d'aquests viuen a la zona del Polígon de Llevant, zona on està situat el centre educatiu, encara que també rebem alumnat de les zones del Molinar, el Coll d'en Rabassa, la Soledad, el centre de Palma i de Son Riera.

PRIMER CICLE

SEGON CICLE

TERCER CICLE