EDUCACIÓ INFANTIL

Etapa de 3 a 6 anys

El desenvolupament competencial implica la capacitat d'utilitzar els coneixements i habilitats, de manera transversal i interactiva en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats sabers, cosa que implica la comprensió, la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació.